Middaggebed  in de Dom

Domtoren vanaf de StadhuisbrugUitgaande van het Citypastoraat en de Nikolakommuniteit is er elke weekdag van 12.30 tot 12.50 u. een middaggebed in een zijkapel in de Dom. Alleen op christelijke feestdagen vervalt dit middaggebed. Dus op 1e en 2e Kerstdag, Hemelvaartsdagop 2e Paas- en Pinksterdag.

 

De opbouw van het middaggebed is elke dag in grote lijn hetzelfde. (1) Openingsvers (gezongen), (2) een psalm volgens vast rooster, (3) gedeelte uit het Nieuwe Testament (volgens een leesrooster), (4) zeven minuten stilte, (5) een lied uit het Nieuw Liedboek of uit Gezangen voor Liturgie, soms ook uit een Taizé-bundel, gekozen door de liturg van die dag, (6) door de voorbidder opgestelde en uitgesproken gebeden die worden afgesloten met het zingen van het Onze Vader, (7) een vaste, afsluitende tekst en (8) een zegenbede. Eén maal per week worden de gebeden uit het aanwezige voorbedenboek in het gebed meegenomen 

Gemiddeld zijn we met acht tot tien deelnemers; uitschieters naar beneden (drie) en naar boven (vijfentwintig) zijn er ook. Als liturg houd je in de gaten of er gasten aanwezig zijn die het Nederlands niet beheersen. Met name in de toeristische tijdis dat te verwachten. We hebben dan een meertalig Nieuw Testament voorhanden en kiezen een extra lied, in het Duits, Frans, Engels of Latijn.

Ds. Kees Bouman, die hier namens de Lutherse gemeente in voorgaat:  “ Het is goed dat de gebeden de hele dag doorgaan. En het is goed om in een eenvoudig liturgische vorm daartoe samen te komen. Gewoon genietend van de muziek, van het zingen en van de stilte.Aanbevolen!”