• 00010002000300040005000600070008000900100011
 • 0012

 

 

 

 

Dit is een levend document.

Dit zijn de eerste reacties vanuit de gemeentevergadering 7 april 2019. 
( Dit kan worden meegenomen bij de uitwerking van het Beleidsplan).

Inhoudelijk beleidsplan

 • Benoemen bij contacten: is een gemeente binnen de PKN. We willen, passend bij de kleine omvang van onze gemeente, openstaan voor wat er op landelijk niveau leeft en wordt aangereikt. Waar mogelijk ook in samenwerking met lokale contacten.
 • Over contacten met Dom: op individueel niveau zijn er wel lijntjes voortgevloeid uit de eerdere aanzetten tot samenwerken: bij de ouderencontactgroep, de kringen.
 • Voor de toekomst scherper krijgen waar we op willen inzetten binnen de drie ‘poten’ van de gemeente-opbouw.

Ideeën/voorstellen

 • Steffie: een keer een gezamenlijke dienst met Zeist (dan geen dienst in Utrecht zodat mensen echt gaan) (Noot Catrien: dan kunnen er wel spontane kerkgangers in Utrecht voor een dichte deur staan)
 • Diaconaat: kinderen laten collecteren of op andere manieren betrekken.
 • Steffie: ELG Amsterdam is goed bezig met diaconaat, wellicht eens sparren?
 • Kerktelefoon of andere manier om gemeenteleden die niet kunnen komen te laten meeleven? Is ooit wel onderzocht, maar wellicht opnieuw?
 • App ‘protestant’
 • paasgroet voor doopleden, naast kerstgroet?
 • Je zou weer eens contact kunnen leggen met de jonge mensen uit de ‘kaartenbak’ en ze bijvoorbeeld uitnodigen voor een specifiek moment (eerder dan ‘kom eens langs’)
 • BILT voor PR? PR blijft lastig omdat iedereen druk is. Bijvoorbeeld een bureau inschakelen voor specifieke zaken?
 • Er werd ook een specifiek fonds genoemd voor kinderwerk..

Overig

 • Catrien: ‘Pastoraat werd toen ik begon breder getrokken dan alleen de gemeente: ook aan wie er, via je ambt, op je pad komt.’ (Femke: goed om ook voor de komende tijd mee te nemen?)
 • er gebeurt ook informeel, onderling pastoraat. Femke: goed om ook te expliciteren naar de gemeente toe
 • pro memori: Oudendalstichting ook een optie voor financiering ouderenwerk binnen de gemeente?
 • Diakonie naar voren halen in het beleidsplan: het is geen sluitpost! Voor de contacten met de andere gemeentes. Daarna kerkrentmeesters.
 • Samen dingen doen! Gerrit Krul benadrukt hoe goed een gemeentereis werkt voor de saamhorigheid, plus dan met nog plaaatsen over, weer anderen uitgenodigd/erbij betrokken kunnen raken. Samen Kerk-schoonmaakactie? Kerstboom op- en aftuigen? 
  Dolehof met de buurt schoonmaken?

Kinderwerk

 • Steffie tipt: ds. Trinette Verhoeven vindt kinderwerk heel leuk en werkt met Godly Play. Nodig haar er eens bij uit en vraag wat ze kan/wil doen!
 • Nog eens benadrukt: de theologische begeleiding van wat in de kinderkerk gebeurt is belangrijk!
 • Idee: de ouders van en met jonge kinderen uitnodigen voor soep en brood om elkaar te ontmoeten. Tegenwerping: lastige tijd. Mensen komen overal vandaan. Zondagochtend voor de kerkdienst uit werkt goed.

 

 

 

 

 

 

 

De engelen van Klee

240px Klee Angelus novusIn de Veertigdagentijd hingen er zeven Kruiswegstaties in onze kerk. In de kerkenraad waren we daar allemaal zeer over te spreken. Daarom gaan we in de kerk vaker een serie schilderijen of reproducties ophangen.

In de tijd van Kerken Kijken tot aan het gemeentefeest zijn nu een aantal 'Engelen' van Paul Klee te zien. Ds. Christiane Karrer schreef de begeleidende tekst hieronder.

 

Lees meer...

 

Uitzicht op een betere toekomst: diaconale gift voor Ndola.

BEZWAZoals vermoedelijk veel gemeenteleden weten ondersteunen we vanuit de diaconie het project Ndola, waar Klaas Zwanepol al enige jaren als ambassadeur betrokken is.

Kenmerk en kern van het project is: hulp tot zelfhulp organiseren door middel van educatie en recreatie aan te bieden voor kansarme jongeren. Het gaat o.a. over voedselhulp, vakonderwijs, ontspanning en voorlichting. 

Lees meer...

 

 

50- jarig ambtsjubileum ds. Hans Mudde

dsHansMuddeIn de dienst op 4 september gaat naast ds. Catrien van Opstal ook ds. Hans Mudde voor. In deze kerk en deze gemeente werd hij gelovig gevormd. Hier hield hij zijn eerste preek als theologisch kandidaat. Precies 50 jaar geleden was dat.

We zijn als gemeente vereerd dat wij met hem dit heugelijke feit mogen vieren: 50 jaar in het openbare ambt van Woord en Sacrament.  Ds. Hans Mudde zal preken over psalm 103: 1,2. "Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam en vergeet niet één van zijn weldaden."

 

 

Zorgzaamheid en genieten (uit het Kerkblad)

ChristusheileteinenGichtbrüchigenByBernhardRodeGifPinksterdag: een dag waarop we hopen te genieten van een mooie dienst, het zonnetje en een gezellige lunch in het Abram Dolehof. Een vrolijke dag dus, een dag waarop je de zorgen om degene voor wie je zorgt even wilt vergeten, even wilt genieten. En dan komen wij met zorgen en genieten, want dat is ons onderwerp in het kader van ons jaarthema zorgzame kerk. 

Op het eerste oog maar een vreemde combinatie. Want hoe kan je nu genieten als je zorgt, je maakt je dan toch ook zorgen om? Zeker, maar uit ervaring weet ik dat het kan!

Lees meer...

 

 

 Kinderkerk en Avondmaal

jeugdwerk2Met de kinderkerk gaan we met de kinderen een project doen over het Avondmaal. Het project begint na Pasen en duurt tot aan de zomervakantie. Wat doen we in de kring, behalve dat het zo leuk is om daar allemaal met elkaar te staan, elkaar te kunnen zien, en dat het wel lekker is om brood en druivensap te krijgen? Hannah wil thuis ook brood van de kerk: ‘wit en zonder korstjes.’

Lees meer...

 

 

Kinderkerk: voorbereidingstijd voor Pasen

jeugdwerk8Op 14 februari begint de voorbereidingstijd voor Pasen: de Veertigdagentijd. Dan volgen we altijd een project met de Kinderkerk. Dit jaar is het thema ‘Stap voor stap’, zo gaan we op weg naar Pasen. We nemen een koffer mee voor onderweg. Iedere keer zal er iets uit de koffer komen, wat te maken heeft met het verhaal.

Lees meer...